6 ضرورت در تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

6 ضرورت در تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری که در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته شده است شرکت سهامی خاص می باشد. مطابق آمار موجود در اداره ثبت شرکت ها، شرکت های سهامی خاص از جمله رایج ترین انواع شرکت در ایران هستند.
این شرکت، از انواع شرکت های سرمایه است و مزیت این گونه شرکت ها اینست که برخلاف شرکت ها که با فوت یکی از شرکا امکان انحلال شرکت وجود دارد در شرکت های سهامی خاص، فوت یا خروج یکی از سهامداران تاثیری در سرنوشت شرکت ندارد. ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی خاص را چنین تعریف نموده است : ” شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است “.

بیشتر کارآفرینان هنگام راه اندازی شرکت سهامی خاص در ایران ، با این سوال مواجه هستند که ضرورت های ثبت و تشکیل شرکت سهامی خاص چیست. ما در این مقاله به بیان این مطلب می پردازیم.

روند تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

1- در شرکت های سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست و ارائه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی است. ( م 82 ل. ا. ق. ت )
2- جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تقویم آورده های غیرنقدی ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول کرد. ( م 82 ل. ا. ق. ت )
3- موسسین شرکت که همان سرمایه گذاران شرکت باشند، مدارک ذیل را به مرجع مربوطه تسلیم می کنند : (م 20 ل. ا. ق. ت )
– اظهارنامه ثبت که به امضای همه سهام داران رسیده باشد.
– اساسنامه ای که به امضای همه سهام داران رسیده باشد.
– اظهارنامه ای حاکی از تعهد همه سهام شرکت و تادیه تمام قسمت غیرنقدی سهام شرکت و شرح امتیازات و موجبات سهام ممتازه که باید به امضای همه سهام داران رسیده باشد.
– گواهی بانکی مبنی بر تادیه قسمت نقدی سهام شرکت
– صورتجلسه ای دال بر انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که به امضای همه سهام داران رسیده باشد.
– مدرکی دال بر قبول سمت توسط مدیران و بازرسان که نشان می دهد آنان با علم به تکالیف این سمت، عهده دار آن شده اند.
– نام روزنامه کثیرالانتشاری که تا اولین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت، آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.